Jak mówi dwulatek i jak z nim gadać?
20200122_141126_0000

Dwulatek to mała i już bardzo rozumna istotka. Nie dzidziuś, ale jeszcze nie przedszkolak. Ten wiek charakteryzuje się ogromną różnorodnością i zmiennością. Dzieci wykazują  bardzo duże różnice między sobą. Odnosi się to również do mowy.

Poniżej przedstawiamy minimum umiejętności jakie powinno posiadać 24 miesięczne dziecko 😊

Ogólny zarys: dwulatek próbuje się już sam rozbierać, podskakuje, próbuje jeździć na trójkołowym rowerku, potrafi zbudować 6- elementową wieżę, wkłada klocki do otworów, potrafi dobrać części obrazka do całości, dobiera takie same obrazki (również takie same zabawki), dobiera obrazek do odpowiadającego mu przedmiotu, rozumie i  spełnia polecenia: połóż, przynieś , podaj, zaczyna bawić się z rówieśnikami, a także pojmować odrębność własnej osoby.

Mowa:

 Ilość słów – od 200 do 500 

Jakich słów możemy się spodziewać po dwulatku?

Są to słowa bliskie dziecku. Zależą od tego w jakim środowisku dziecko przebywa i czego doświadcza.  Dziecko, które rzadko widzi babcię, może nie mieć słowa babcia w swoim repertuarze, a dziecko, które na co dzień z nią przebywa, może bardzo często tego słowa używać.

Jak wyglądają słowa dwulatka i co liczymy jako słowo?  

Dziecko może opuszczać pierwszą lub ostatnią sylabę (miś – „mi”, chodzi – „odzi”)  

Redukuje zbitki spółgłoskowe, czyli upraszcza słowa ( garnek – „ganek”)

Używa wyrażeń dźwiękonaśladowczych – to jest dla niego słowo! (krowa – „muu”, auto – „bum”)

Zmiękcza (dziewczynka – „dziecinka”, jest – „jeś”)

Występują substytucje (dzieci zamieniają jedną głoskę na inną) 

Głoski w mowie dwulatka (mogące występować substytucje):

R – j, l (rak – jak)

l- J (lalka-jajka)

F,v – t, d – tala (fala), toka (foka) , doda (woda)

K,g – t,d – tula, tuja – kura  Tot- kot

h- f,t – fopaki, fopati – chłopaki 

s,z,c,dz, sz, ż, cz,dż – ś ż ć ź

Zastępowanie jednej głoski drugą nie jest stałe, w jednym słowie głoska brzmi dobrze, a w drugim jest już zastępowana. 

Jak wyglądają zdania dwulatka?

2 latek tworzy proste zdania złożone z 2 elementów- jest wykonawca czynności i czynność.

Zdania są oczywiście zbudowane ze słówek, które nie są jeszcze doskonałe (patrz wyżej).

Słowem jest także wyrażenie dźwiękonaśladowcze.

Przykłady zdań:

Mama am (Mama je, Mamo jeść)

Tata da (tata daj)

Hau pi (pies pije)

Koko am (kura je)

Jeden dwulatek będzie tworzył takie zdania, a drugi krótkie wypowiedzi – ach ta różnorodność!

Dwulatek zaczyna próbować odmieniać słowa (pojawia się fleksja). W miarę upływu czasu zdania są coraz doskonalsze i dłuższe. 

Co nas powinno zaniepokoić?

Brak mowy, dziecko wypowiada tylko kilka słów,  dziecko nie rozumie prostych poleceń, brak kontaktu wzrokowego, brak gestu wskazywania palcem, niesystemowe głoski (międzyzębową realizacja głosek, r policzkowe), oddychanie przez usta, brak reakcji słuchowych (albo wybiórcze reakcje, wydaje nam się, że dziecko nie słyszy czasem), problemy z jedzeniem (z techniką jedzenia)

 Jak gadać z dwulatkiem?

 Opowiadamy przede wszystkim o tym, co się wokół nas dzieje. Mówimy wolniej i budujemy proste zdania. Mówimy dużo do dziecka, ale go nie zalewamy (dajemy dziecku czas na reakcję). Nie spieszczamy. Wyłączamy zagłuszacze – telewizor, radio. W czasie rozmowy dbamy o kontakt wzrokowy. Nie „zmuszamy” dziecka do powtarzania! Nie wybiegamy z realizacją potrzeby przed dziecięcym komunikatem, dajemy dziecku czas😊

mgr Anna Siarkiewicz i mgr Agata Tudek

Bibliografia: „Karty diagnozy 10 etapów rozwoju dziecka od 4 do 36 miesiąca życia.” Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo.

Leave your comment